خانواده هاست ارزان

 • هاست ارزان-A
  35,000/سالیانه
  • فضای میزبانی2000MB

   پهنای باند 4GB

   تعداد اکانت ایمیل 4

   تعداد بانک اطلاعاتی 4

   تعداد ساب دامین 4

   تعداد پارک دامین 4

   تعداد ادون دامین 4

   تعداد اکانت اف تی پی 4

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته
   قیمت سالانه 35000 تومان
 • هاست ارزان-B
  25,000/سالیانه
  • فضای میزبانی 1500MB

   پهنای باند 3GB

   تعداد اکانت ایمیل 3

   تعداد بانک اطلاعاتی 3

   تعداد ساب دامین 3

   تعداد پارک دامین 3

   تعداد ادون دامین 3

   تعداد اکانت اف تی پی 3

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته
   سالانه 20000 تومان
 • هاست ارزان-C
  15,000/سالیانه
  • فضای میزبانی 1000MB

   پهنای باند 3GB

   تعداد اکانت ایمیل 2

   تعداد بانک اطلاعاتی 2

   تعداد ساب دامین 2

   تعداد پارک دامین 2

   تعداد ادون دامین 2

   تعداد اکانت اف تی پی2

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته
   سالانه 18000 تومان
 • هاست معمولی-E
  12,000/سالیانه
  • فضای میزبانی 100MB

   پهنای باند 1GB

   تعداد اکانت ایمیل 1

   تعداد بانک اطلاعاتی 2

   تعداد ساب دامین 0

   تعداد پارک دامین 1

   تعداد ادون دامین 0

   تعداد اکانت اف تی پی 2

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته
   قیمت سالانه 12000 تومان