450,000" تومان" ماهانه

هاست دانلود-A

فضای وب: 2 ترابایت

پهنای باند: نامحدود

قابلیت اتصال به: سایت اصلی

قابلیت اتصال به: ساب دامین

قرار دادن فایل: برای دانلود

امکانات: نامحدود

پشتیببانی فنی

فاقد دیتابیس

250,000" تومان" ماهانه

هاست دانلود-B

فضای وب: 500 مگابایت

پهنای باند: نامحدود

قابلیت اتصال به: سایت اصلی

قابلیت اتصال به: ساب دامین

قرار دادن فایل: برای دانلود

امکانات: نامحدود

پشتیببانی فنی

فاقد دیتابیس

150,000" تومان" ماهانه

هاست دانلود-C

فضای وب: 100 مگابایت

پهنای باند: نامحدود

قابلیت اتصال به: سایت اصلی

قابلیت اتصال به: ساب دامین

قرار دادن فایل: برای دانلود

امکانات: نامحدود

پشتیببانی فنی

فاقد دیتابیس