59,500" تومان" ماهانه

سی پنل-A
فضای وب: 3000 مگابایت
پهنای باند: ماهیانه نامحدود
RAM: 1024 MB
CPU: 100%
Entry Processes: 20
Number of Processes: 100
I/O Usage: 1MB/S
کنترل پنل: cPanel نسخه 11
سیستم عامل: Linux Centos 5.6
استفاده از :وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از :محصولات
پشتیبان گیری از :وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه
قیمت سالیانه:295000 تومان

49,500" تومان" ماهانه

سی پنل-B
فضای وب: 2000 مگابایت
پهنای باند: ماهیانه نامحدود
RAM: 1024 MB
CPU: 100%
Entry Processes: 20
Number of Processes: 100
I/O Usage: 1MB/S
کنترل پنل: cPanel نسخه 11
سیستم عامل: Linux Centos 5.6
استفاده از :وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از :محصولات
پشتیبان گیری از :وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه
قیمت سالیانه:195000 تومان

39,500" تومان" ماهانه

سی پنل-C
فضای وب: 1000 مگابایت
پهنای باند: ماهیانه نامحدود
RAM: 1024 MB
CPU: 100%
Entry Processes: 20
Number of Processes: 100
I/O Usage: 1MB/S
کنترل پنل: cPanel نسخه 11
سیستم عامل: Linux Centos 5.6
استفاده از :وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از :محصولات
پشتیبان گیری از :وبسایت
قیمت سالیانه:155000 تومان