سی پنل-A
177,000" تومان" شش ماهه
 • 3000 مگابایت فضای وب
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • 1024 MB RAM
 • 100% CPU
 • 20 Entry Processes
 • 100 Number of Processes
 • 1MB/S I/O Usage
 • cPanel نسخه 11 کنترل پنل
 • Linux Centos 5.6 سیستم عامل
 • وب میل استفاده از
 • محصولات پشتیبانی 24 ساعته از
 • وبسایت پشتیبان گیری از
 • سالانه دامنه.IR رایگان با سفارش
 • 295000 تومان قیمت سالیانه
سی پنل-B
117,000" تومان" شش ماهه
 • 2000 مگابایت فضای وب
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • 1024 MB RAM
 • 100% CPU
 • 20 Entry Processes
 • 100 Number of Processes
 • 1MB/S I/O Usage
 • cPanel نسخه 11 کنترل پنل
 • Linux Centos 5.6 سیستم عامل
 • وب میل استفاده از
 • محصولات پشتیبانی 24 ساعته از
 • وبسایت پشتیبان گیری از
 • سالانه دامنه.IR رایگان با سفارش
 • 195000 تومان قیمت سالیانه
سی پنل-C
93,000" تومان" شش ماهه
 • 1000 مگابایت فضای وب
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • 1024 MB RAM
 • 100% CPU
 • 20 Entry Processes
 • 100 Number of Processes
 • 1MB/S I/O Usage
 • cPanel نسخه 11 کنترل پنل
 • Linux Centos 5.6 سیستم عامل
 • وب میل استفاده از
 • محصولات پشتیبانی 24 ساعته از
 • وبسایت پشتیبان گیری از
 • 155000 تومان قیمت سالیانه