59,500" تومان" ماهانه

سی پنل-A


فضای وب: 15 گیگ

پهنای باند: ماهیانه نامحدود

RAM: 1024 MB

CPU: 100%

Entry Processes: 20

Number of Processes: 100

I/O Usage: 1MB/S

کنترل پنل: cPanel نسخه 11

سیستم عامل: Linux Centos 5.6

استفاده از :وب میل

پشتیبانی فنی

پشتیبان گیری از :وبسایت

دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه

مخصوص سایت های حجم بالا

قیمت سالیانه:595000 تومان

49,500" تومان" ماهانه

سی پنل-B


فضای وب: 10 گیگ

پهنای باند: ماهیانه نامحدود

RAM: 1024 MB

CPU: 100%

Entry Processes: 20

Number of Processes: 100

I/O Usage: 1MB/S

کنترل پنل: cPanel نسخه 11

سیستم عامل: Linux Centos 5.6

استفاده از :وب میل

پشتیبانی فنی

پشتیبان گیری از :وبسایت

دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه

مخصوص سایت های حجم بالا

قیمت سالیانه:495000 تومان

39,500" تومان" ماهانه

سی پنل-C


فضای وب: 5 گیگ

پهنای باند: ماهیانه نامحدود

RAM: 1024 MB

CPU: 100%

Entry Processes: 20

Number of Processes: 100

I/O Usage: 1MB/S

کنترل پنل: cPanel نسخه 11

سیستم عامل: Linux Centos 5.6

استفاده از :وب میل

پشتیبانی فنی

پشتیبان گیری از :وبسایت

دامنه.IR رایگان با سفارش: سالانه

مخصوص سایت های حجم بالا

قیمت سالیانه:395000 تومان