دایرکت ادمین-A
147,000" تومان" شش ماهه
دایرکت ادمین-B
117,000" تومان" شش ماهه
دایرکت ادمین-C
93,000" تومان" شش ماهه
هاست نرمال - A
295,000" تومان" سالانه