2,490,000" تومان" سالانه

گواهینامه Certum - Wildcard
گواهینامه Certum - Wildcard
Domain Validated (DV)
امکان صدور برای دامنه‌های ir. : ندارد
میزان تضمین 10 هزار دلار
تعداد دامنه : 1 عدد به همراه تمامی سابدامین ها
فعال‌سازی در مرورگر موبایل: ندارد
شناسایی در مرورگرها: بیش از 99.3%
قیمت دوساله: 2200 هزار تومان

249,000" تومان" سالانه

SSL Certificate - Certum DV
گواهینامه Certum DV
Domain Validated (DV)
امکان صدور برای دامنه‌های ir. : دارد
میزان تضمین 10 هزار دلار
تعداد دامنه : یک عدد
شناسایی در مرورگرها: بیش از 99.3%
قیمت دوساله : 498 هزار تومان

690,000" تومان" سالانه

SSL Certificate Certum - Certum 4 multi domains
گواهینامه Certum DV
Domain Validated (DV)
امکان صدور برای دامنه‌های ir. : دارد
میزان تضمین 10 هزار دلار
تعداد دامنه : 4 عدد
شناسایی در مرورگرها: بیش از 99%
قیمت دوساله : 650 هزار تومان