24,500" تومان"
ماهانه
سی پنل-A
فضای وب
3000 مگابایت
پهنای باند
ماهیانه نامحدود
RAM
1024 MB
CPU
100%
Entry Processes
20
Number of Processes
100
I/O Usage
1MB/S
کنترل پنل
cPanel نسخه 11
سیستم عامل
Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها
آلمان
استفاده از
وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از
محصولات
پشتیبان گیری از
وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش
سالانه
قیمت سالیانه
245000 تومان
15,000" تومان"
ماهانه
سی پنل-B
فضای وب
2000 مگابایت
پهنای باند
ماهیانه نامحدود
RAM
1024 MB
CPU
100%
Entry Processes
20
Number of Processes
100
I/O Usage
1MB/S
کنترل پنل
cPanel نسخه 11
سیستم عامل
Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها
آلمان
استفاده از
وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از
محصولات
پشتیبان گیری از
وبسایت
دامنه.IR رایگان با سفارش
سالانه
قیمت سالیانه
150000 تومان
10,000" تومان"
ماهانه
سی پنل-C
فضای وب
1000 مگابایت
پهنای باند
ماهیانه نامحدود
RAM
1024 MB
CPU
100%
Entry Processes
20
Number of Processes
100
I/O Usage
1MB/S
کنترل پنل
cPanel نسخه 11
سیستم عامل
Linux Centos 5.6
محل قرار گیری سرور ها
آلمان
استفاده از
وب میل
پشتیبانی 24 ساعته از
محصولات
پشتیبان گیری از
وبسایت
قیمت سالیانه
100000 تومان