ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.com
85,000" تومان "
1 سال
85,000" تومان "
1 سال
85,000" تومان "
1 سال
.ir
10,000" تومان "
1 سال
10,000" تومان "
1 سال
10,000" تومان "
1 سال
.id.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.co.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.org.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.net.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.ac.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.sch.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.gov.ir
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
5,000" تومان "
1 سال
.net
98,000" تومان "
1 سال
98,000" تومان "
1 سال
98,000" تومان "
1 سال
.org
95,000" تومان "
1 سال
95,000" تومان "
1 سال
95,000" تومان "
1 سال
.info
89,000" تومان "
1 سال
89,000" تومان "
1 سال
89,000" تومان "
1 سال
.asia
89,000" تومان "
1 سال
89,000" تومان "
1 سال
89,000" تومان "
1 سال
.biz
75,000" تومان "
1 سال
75,000" تومان "
1 سال
75,000" تومان "
1 سال
.bz
160,000" تومان "
1 سال
160,000" تومان "
1 سال
160,000" تومان "
1 سال
.in
78,000" تومان "
1 سال
78,000" تومان "
1 سال
78,000" تومان "
1 سال
.co
175,000" تومان "
1 سال
175,000" تومان "
1 سال
175,000" تومان "
1 سال
.cc
95,000" تومان "
1 سال
95,000" تومان "
1 سال
95,000" تومان "
1 سال
.me
125,000" تومان "
1 سال
125,000" تومان "
1 سال
125,000" تومان "
1 سال
.mn
290,000" تومان "
1 سال
290,000" تومان "
1 سال
290,000" تومان "
1 سال
.mobi
100,000" تومان "
1 سال
100,000" تومان "
1 سال
100,000" تومان "
1 سال
.name
65,000" تومان "
1 سال
65,000" تومان "
1 سال
65,000" تومان "
1 سال
.tel
79,000" تومان "
1 سال
79,000" تومان "
1 سال
79,000" تومان "
1 سال
.tv
190,000" تومان "
1 سال
190,000" تومان "
1 سال
190,000" تومان "
1 سال
.ws
80,000" تومان "
1 سال
80,000" تومان "
1 سال
80,000" تومان "
1 سال
.xyz
75,000" تومان "
1 سال
75,000" تومان "
1 سال
75,000" تومان "
1 سال
.work
45,000" تومان "
1 سال
45,000" تومان "
1 سال
45,000" تومان "
1 سال
.wiki
220,000" تومان "
1 سال
220,000" تومان "
1 سال
220,000" تومان "
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده