خانواده هاست برنزی

 • هاست برنزی-A
  10,000/ماهیانه
  • فضای میزبانی 3GB

   پهنای باند 30GB

   تعداد اکانت ایمیل 9

   تعداد بانک اطلاعاتی3

   تعداد ساب دامین 3

   تعداد پارک دامین 3

   تعداد ادون دامین 3

   تعداد اکانت اف تی پی 3

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • هاست برنزی-B
  6,000/ماهیانه
  • دامنه دات تی کا رایگان
   فضای میزبانی2GB

   پهنای باند 15GB

   تعداد اکانت ایمیل 8

   تعداد بانک اطلاعاتی8

   تعداد ساب دامین 3

   تعداد پارک دامین 3

   تعداد ادون دامین 2

   تعداد اکانت اف تی پی 3

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته
 • هاست برنزی-E
  2,000/ماهیانه
  • فضای میزبانی 1GB

   پهنای باند 6GB

   تعداد اکانت ایمیل 5

   تعداد بانک اطلاعاتی5

   تعداد ساب دامین 1

   تعداد پارک دامین 1

   تعداد ادون دامین 1

   تعداد اکانت اف تی پی 1

   کنترل پنل Cpanel 11

   پشتیبانی فنی 24 ساعته