روش های غلط در مدیریت برند

روش های غلط در مدیریت برند

روش های غلط در مدیریت برند

مدیران اغلب فکر می کنند که مدیریت برند کار سختی می باشد ولی این تفکر بسیار اشتباه می باشد و همین تفکر اشتباه موجب نابود شدن ارزش برند و کسب و کار می گردد . که در ادامه به ۷ مورد از اشتباهاتی که مدیران برند با آنها سروکار دارند را شرح می دهیم با ما همراه باشید

  1. عدم مسئولیت پذیری مدیران

برند هایی که در سطح پایینی می باشند مدیران ارشد را برای حمایت ندارند کاری که آنها باید انجام بدهند این است که خدماتی که انجام می دهند را توصیف کنند ولی برای مشتری هیچ ارزش افزوده ای را ارائه نمی دهند برای همین است که که کسب و کارهایی که مدیران ارشد ندارد تا از آنها حمایت کند شکست می خورند ریرا که آنها وجود ندارند تا برای مشتریان برای خرید دلیلی بیاورند و در برابر رقیبان از خودشان دلیلی برای رقابت نشان نمی دهند

  1. زمینه برند خیلی دوراز حوزه فعالیت اصلی

این تفکر اشتباه می باشد که زمانی که برندهای اضافی ایجاد نمایید برای بهبود کسب و کار هزینه پایین و ریسک کمی دارد ولی حقیقت این می باشد که در صورتی که هزینه بالا باشد و تمرکز مدیریت ضعیف باشد موجب می شود برای برندسازی های دیگر ایجاد یک فرصت باشد

  1. نادیده گرفتن عصر دیجیتال

از تکنیک های کنترل مدیریت ،مدیریت برند مدرن  است که به سمت تکنیک های تاثیرگذاری وهمکاری حرکت کرده است. که دلیل این کار هم شفافیت بازبودن وحضور فعال دربین کاربران است.

  1. تسخیر شدن به وسیله بازار

زمانی که یک برند جدید پیدا می شود اتفاقی که می افتد بسیار جالب است و این است که همه پسند بودن وتغییرات بازار نادیده گرفته می  شود ولی اصلی که مهم است مربوط به نداشتن تغییر چندان سریعی در بازار است و بسیار مصیبت آوراست که ورودیهای جدید رانادیده گرفته وسلیقه های مختلف مشتریان را نبینیم .

  1. برند های تازه و خام سردرگم هستند.

زمانی که شما بخواهید در برندی که داردی تغییری ایجاد نمایید موجب سردرگمی مشتریانتان می شود و حتی می تواند به کسب و کارتان نیز ضرر ایجاد نماید.

  1. عدم توانایی دربررسی بازگشت سرمایه برند خود

باید این باور را داشته باشید که هر کاری که بازاریابان یا مشتریان انجام می دهند سودی را به شما نخواهد رساند برخی بازاریابان نمی توانند برند را بین تلاش های بازاریابان ایجاد نمایند

همیشه نمی توان به قطعیت گفت که اسامی محصولات خوب عمل می کند زیرا که در دنیای برندسازی بسیار برند های وجود دارد که نتوانستند محصولات خوبی را ارائه دهند و در مواقعی وجود دارد که باعث اهانت به مردم آن کشور شده اند

  1. شما نمی توانید همه چیز را به همه بدهید .

این اصل وجود دارد که شما نمی توانید همه مخاطبان را از خودتان راضی نگه دارید و کاری کنید که همه شما را انتخاب نمایند بنابراین فقط مخاطبان هدف خود را انتخاب نمایید تلاش بسیاری از مشتریان بر این است که بیشتر مشتریان را برای هدف خود انتخاب کنند و این باور را دارند که محصول آنها جهانی به شمار می آید

نتیجه گیری :

می توان اینگونه بیان کرد که دنیای مدیریت برند بسیار پیچیده می باشد و این اجازه را به شما برای پیشرفت می دهند و با این که برای مدیریت برند امکاناتی وجود دارد ولی نیازمند مهارت های جدید و نگرش متفاوت نیز می باشد

محققان نخستین برندهای ملی که به وجود آمده اند دنبال کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که مدیریت برند منطبق با محیط های بازاریابی می باشد .

مقالات مرتبط