دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 10

فاکتورهای مهم رتبه بندی گوگل-عوامل درون صفحه(بخش۱)

عوامل مختلفی بر رتبه بندی سایت‌ها در گوگل تاثیر گذار هستند. یکی از فاکتورهای مهم عوامل درون صفحه هستند. عواملی مانند: متاتگ توضیحات، هدینگ‌ها، title همگی از فاکتورهای بسیار مهم در سئو داخلی هستند که تاثیر مستقیم بر رتبه سایت دارند.

بدون دیدگاه