دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 17

فاکتورهای مهم رتبه‌بندی گوگل-لینک‌های خارجی(بخش۷)

یکی دیگر از عوامل رتبه‌بندی در گوگل لینک‌دهی‌های خارجی هستند. این لینک‌دهی‌ها می‌توانند به صورت بک‌لینک، یعنی از سایت دیگر به سایت شما شما لینک داده شود و یا بالعکس شما از دامنه‌ی خود به دامنه‌ی دیگری لینک داده باشید.

بدون دیدگاه