دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 15

فاکتورهای مهم رتبه بندی گوگل-محتوای تکراری(بخش۵)

یکی از فاکتورهای مهم رتبه‌بندی سایت‌ها در گوگل عدم استفاده از محتوای تکراری می‌باشد. به محتوایی که بیش از یکبار در سایت منتشر شود، Duplicate content یا محتوای تکراری گفته می‌شود. استفاده مداوم از محتوای تکراری موجب شناخته شدن به عنوان اسپم می‌باشند.

بدون دیدگاه