دنبال چه آموزشی هستین ؟

سپتامبر 20

الگوریتم E-A-T گوگل

طی آخرین به‌روزرسانی‌های گوگل، الگوریتم E-A-T ارائه شد. این الگوریتم به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت به حساب می‌آید که برای رتبه‌دهی به سایت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع گوگل با در نظر گرفتن فاکتورهای الگوریتم E-A-T که همان تخصص، اعتبار و اعتماد می‌باشند، یک محتوا را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس میزان رعایت شدن این فاکتورها، به آن محتوا امتیاز می‌دهد. بدیهی است محتوایی که فاکتورهای سه‌گانه E-A-T را جدی نگیرد، نه تنها نمی‌تواند جایگاه خوبی در صفحه نتایج گوگل کسب کند، بلکه کاربران اینترنتی نیز تمایلی به مشاهده چنین سایتی ندارند.

بدون دیدگاه