دنبال چه آموزشی هستین ؟

سپتامبر 15

گزارشات گوگل سرچ کنسول

یکی از کارهای مهم و ضروری که مدیران سایت‌ها باید بعد از طراحی سایت خود، به آن توجه داشته باشند، ثبت سایت در ابزار گوگل سرچ کنسول می‌باشد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که این ابزار با توجه به آمار و گزارشات مختلفی که ارائه می‌کند، می‌تواند کمک شایانی باشد در جهت شناسایی و رفع مشکلات احتمالی سایت؛ چرا که قدم اول در جهت بهبود سایت، شناخت مشکلات موجو در سایت است. ابزار گوگل سرچ کنسول شامل گزارشات متعددی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز: performance، coverage و ارتقاء عملکرد سایت.

بدون دیدگاه