دنبال چه آموزشی هستین ؟

سپتامبر 26

Track back و pingback در وردپرس

Track back به لینک‌هایی گفته می‌شود که در سایت شما توسط دیگر وب‌سایت‌ها و لینک‌ها ایجاد می‌شود و انجام چنین کاری به صورت دستی می‌باشد و موجب برقراری ارتباط بین سایت‌ها می‌شود و در صورتی که به صورت خودکار انجام شود به آن pingback گفته می‌شود.

بدون دیدگاه