دنبال چه آموزشی هستین ؟

تیر 15

جریمه گوگل و تأثیر آن بر ترافیک وب سایت

برای هر سئو کاری اتفاق پنالتی گوگل یا همان Penalty یک اتفاق ترسناک می‌باشد که از آن بیم دارند. در واقع پنالتی گوگل به روش‌های نادرست و غیر اصولی که برای بالا آوردن وب سایت خود در گوگل انجام می‌دهند، می‌باشد.

بدون دیدگاه