دنبال چه آموزشی هستین ؟

ژوئن 19

طراحی سایت اختصاصی-سفارشی

طراحی سایتی که بر طبق خواسته مشتری طراحی شود را طراحی اختصاصی – سفارشی سایت گویند. در این طراحی مشتری می‌گوید که چه قسمت هایی باید در سایت باشد و چه قسمت هایی نباید…

بدون دیدگاه