دنبال چه آموزشی هستین ؟

فوریه 07

را‌ه‌کارهای وفادار نگه داشتن مشتریان

 را‌ه‌کارهای وفادار نگه داشتن مشتریان برخلاف تصور بسیاری از مردم و صاحبان کسب و کارها، برای پایدار ماندن یک تجارت حفظ مشتریان قبلی و قدیمی اهمیت بیشتری نسبت به جذب مشتری جدید دارد زیرا جذب مشتریان جدید چندین برابر حفظ مشتریان قبلی شما هزینه خواهد داشت. پس حفظ مشتریان قبلی می‌تواند از نظر اقتصادی نیز به صرفه‌تر باشد. علاوه بر این وفادار نگه داشتن مشتریان و جلب رضایت آنها باید به عنوان یکی از اهداف اصلی کسب و کار شما باشد زیرا قسمتی از جذب مشتری جدید توسط مشتریان وفادار شما انجام می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهید در کار خود همچنان…

بدون دیدگاه