دنبال چه آموزشی هستین ؟

آبان 08

مدت زمان حضور کاربر در سایت (Dwell Time) چیست؟

هر گاه کاربری از طریق جستجو در گوگل وارد یکی از سایت‌های نمایش داده شده در صفحه نتایج شود و مدت زمانی را در آن سایت سپری کند و حتی ممکن است در طول زمان حضورش، فعالیتی نیز انجام دهد، و پس از خروج از سایت بنا به هر دلیلی مجدداً وارد همان صفحه نتایج شود، به این مدت زمان، زمان حضور کاربر در سایت که همان Dwell Time است گفته می‌شود.

بدون دیدگاه

مرداد 20

عوامل مؤثر بر نرخ پرش سایت

عدم رعایت برخی اصول در ساخت و طراحی سایت‌‌‌ها، موجب نارضایتی شدید کاربر شده و باعث می‌شود او بدون هیچ تعاملی سایت را ترک کند که در این حالت می‌گوییم، پرش رخ داده است. به دلیل اهمیت رضایت کاربران برای گوگل، نرخ پرش تأثیر غیر مستقیم بر روی سئو سایت دارد.

بدون دیدگاه