دنبال چه آموزشی هستین ؟

جولای 16

بهینه سازی نرخ تبدیل چیست؟

بهینه سازی نرخ تبدیل چیست؟ اینکه در دنیای اینترنت فروش بیشتری داشته باشید بسیار مورد توجه می باشد اینکه دررقابت در دیگر رقبا فروش بیشتری داشته باشی بسیار مورد توجه می باشد منظور از فروش می تواند معانی مختلفی داشته باشد به عبارتی می تواند به فروش مالی اشاره کرد و کاربر برای ارتباط بیشتربا او درگیر ی بیشتری ایجاد کند به تعریف از ویکی پدیا در مورد نرخ تبدیل : با هدف تبدیل بازدیدکننده به مصرف کننده راهکارهایی برای ایجاد تجربه ای مفدید در کاربر می باشد احتمال اینکه این تعریف مفهومی نباشد و هدفی که از بهینه سازی…

بدون دیدگاه