دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 16

فاکتورهای مهم رتبه بندی گوگل-لینک‌های داخلی(بخش۶)

یکی از عواملی که موجب دریافت رتبه مناسب در موتورهای جستجو است، لینک‌دهی‌های صحیح و اصولی بین مطالب است. لینک‌دهی‌های ۳ طرفه به عنوان حداقل لینک‌دهی‌ها هستند و استفاده از لینک‎های دو طرفه حال داخلی یا خارجی صحیح نیست.

بدون دیدگاه