دنبال چه آموزشی هستین ؟

سپتامبر 28

Domain Authority و Page Authority چیست؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که مدیران سایت‌ها باید به آنها توجه نمایند قدرت سایت است. از فاکتورهایی که می توان قدرت سایت را بررسی نمود می توان به Domain Authority (اعتبار دامنه )و Page Authority(اعتبار صفحه) اشاره نمود.

بدون دیدگاه