دنبال چه آموزشی هستین ؟

تیر 11

دارک وب و نقش آن در دنیای وب

دارک وب یا وب تاریک بخشی از دنیای وسیع اینترنت می‌باشد که کلیه فعالیت‌های آن به صورت پنهانی انجام می‌شود و محیطی برای انجام کارهای غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش اسلحه و…  می‌باشد.

بدون دیدگاه