دنبال چه آموزشی هستین ؟

آوریل 24

صفحه فرود چیست؟

صفحه فرود چیست؟ منظور از صفحه فرود به انگلیسی( Landing Page) همان صفحه ای است که کاربر وارد آن می شود یا به اصطلاح به آن فرود می اید .هنگامی که مشتری بروی بنر یا تبلیغ متنی آگهی کلیک می کند وارد صفحه ای می شود که درواقع همان صفحه فرودی که متصل به بنر یا تبلیغ متنی می باشد اکثرا طراحی صفحه فرود جدا از وب سایت می باشد و به همین دلیل است که مسیر کلی سیستم در آن وجود ندارد که دلیل اینکه این مسیر لحاظ نمی شود این است که عمل نهایی مخاطب محدود گردد و…

بدون دیدگاه