دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 04

بازاریابی و تبدیل بازدید به مشتری در سایت شما

بازاریابی اینترنتی(Internet Marketing) یک پروسه‌ای است که تمامی مراحل آن از جمله جذب مشتریان و حفظ آنها و تبدیل این مشتریان، به مشتریان وفادار همگی از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. در بازاریابی اینترنتی به ترافیک و تبدیل آن به مشتری نیاز داریم.

بدون دیدگاه

سپتامبر 19

بازاریابی موتورهای جستجو چیست؟

SEM یا بازاریابی موتورهای جستجو به تمامی فعالیت‌ها و اقدامات و اعمالی گفته می‌شود که با به کارگیری تکنولوژی‌های موتورهای جستجو در جهت افزایش بازدید و ترافیک سایت مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو می‌توان SEO را زیر مجموعه SEM در نظر گرفت.

بدون دیدگاه