دنبال چه آموزشی هستین ؟

ژوئن 08

عوامل موثر برای تبلیغات منجر به فروش

برخی از افرادی که برای فروش محصولات و خدمات خود تبلیغات انجام داده‌اند ناراضی هستند و می‌گویند که تبلیغاتی که انجام شده تاثیری در فروش محصولاتشان نداشته است …

بدون دیدگاه