دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 04

بازاریابی و تبدیل بازدید به مشتری در سایت شما

بازاریابی اینترنتی(Internet Marketing) یک پروسه‌ای است که تمامی مراحل آن از جمله جذب مشتریان و حفظ آنها و تبدیل این مشتریان، به مشتریان وفادار همگی از طریق اینترنت انجام می‌گیرد. در بازاریابی اینترنتی به ترافیک و تبدیل آن به مشتری نیاز داریم.

بدون دیدگاه