دنبال چه آموزشی هستین ؟

آذر 25

فاکتورهای مهم رتبه بندی گوگل-لینک‌های داخلی(بخش6)

یکی از عواملی که موجب دریافت رتبه مناسب در موتورهای جستجو است، لینک‌دهی‌های صحیح و اصولی بین مطالب است. لینک‌دهی‌های 3 طرفه به عنوان حداقل لینک‌دهی‌ها هستند و استفاده از لینک‎های دو طرفه حال داخلی یا خارجی صحیح نیست.

بدون دیدگاه