دنبال چه آموزشی هستین ؟

ژانویه 03

رمز و رازهای روانشناسی رنگ‌ها در طراحی سایت

یکی از مهم‌ترین مواردی که در طراحی سایت باید رعایت نمود اصول و روانشناسی رنگ ها در طراحی سایت است. برای هر سایت متناسب با زمینه کاری باید رنگ خاصی استفاده نمود تا از این طریق بتوان کاربران را به سمت سایت هدایت نمود.

بدون دیدگاه