دنبال چه آموزشی هستین ؟

فروردین 26

نحوه انتخاب کلمات کلیدی مناسب در وب سایت

یکی از مهم‌ترین و اولین اقداماتی که در سئوسازی مطالب می‌توان انجام داد، انتخاب کلمات کلیدی مناسب است. برای این کار می‌توان از ابزارهایی در این زمینه کمک گرفت. یکی از این ابزارهای google keyword planner می‌باشد.

بدون دیدگاه