دنبال چه آموزشی هستین ؟

جولای 13

جستجو صوتی گوگل چیست ؟

جستجوی نوشتاری با جستجوی صوتی متفاوت است. زمانی که به صورت نوشتاری جستجو انجام می‌دهید، کاملا حالت کتابی دارد اما وقتی می‌خواهید عبارتی را جستجو کنید بدون هیچ تشریفات و غیر رسمی این کار را انجام می‌دهید.

بدون دیدگاه