دنبال چه آموزشی هستین ؟

دسامبر 11

بازاریابی چریکی چیست؟

در این پادکست آموزشی درباره‌ی یک مبحث مهم به نام بازاریابی چریکی صحبت می‌کنیم درباره‌ی اینکه این نوع از بازاریابی به چه شکلی است و چگونه برندها و کسب و کارهای مختلف کوچک و بزرگ در جذب و حفظ مشتری از آن استفاده می‌کنند. در ابتدا تعریفی از بازاریابی و بازاریابی چریکی مطرح می‌شود، سپس مراحل بازاریابی چریکی مطرح شده و نمونه هایی از آن بیان می‌شوند.

بدون دیدگاه