دنبال چه آموزشی هستین ؟

آگوست 08

کوتاه کننده لینک گوگل چیست و استفاده از آن چه مزایایی دارد؟

احتمالا شما لینک‌های دریافت کرده‌اید که کوتاه هستند. با استفاده از ابزار کوتاه کننده لینک می‌توان لینک های بلند را کوتاه کرد. این ابزار به این گونه می‌باشد که آدرس بلند وب‌سایت به آن داده می‌شود و لینکی کوتاه به جای لینک بلند در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.

2 دیدگاه