دنبال چه آموزشی هستین ؟

مه 24

نرخ پرش چیست؟

زمانی که با نرخ پرش روبه رو می‌شوید، سوالاتی بسیار از قبیل آیا نرخ پَرش نزدیک به ۱۰۰٪ خوب، یا بد است؟ آیا کلا مانند یک ایمیل برگشتی است؟ آیا چیز بی ارزشی است که من باید نادیده بگیرم؟ و … پیش می‌آید.

بدون دیدگاه