دنبال چه آموزشی هستین ؟

فروردین 20

نکات تکنیکی و کاربردی درمورد ایمیل مارکتینگ

به طور ساده ، ایمیل مارکتینگ یا همان (Email marketing) روشی  برای جمع آوری ایمیل از کاربران وب سایت و ارسال اطلاعیه و آفر های ویژه تبلیغاتی به ایمیل های ثبت شده توسط مشتریان یا کاربران وب سایت است و یکی از روش های تبلیغاتی است.

بدون دیدگاه