دنبال چه آموزشی هستین ؟

خرداد 05

لینک بیلدینگ چیست؟اشتباهات خطرناک در فرآیند لینک سازی کدامند؟

به تمامی اقدامات و فعالیت هایی که در جهت ایجاد لینک به سایت شما انجام می‌شود لینک بیلدینگ یا لینک سازی گفته می‌شود. هدف از لینک بیلدینگ ارتقاء رتبه و جایگاه سایت در موتورهای جستجو است. به این نکته توجه نمایید که هر لینک سازی موجب بهبود رتبه سایت نمی‌شود و …

بدون دیدگاه