دنبال چه آموزشی هستین ؟

اردیبهشت 12

امضای دیجیتال چیست؟

امضای دیجیتالی چیست؟ تاریخچه امضای دیجیتال دو شخص «ویتفیلد دیفی» و «مارتین هلمن» در سال 1976 برای اولین بار طرح امضای دیجیتال را شرح دادند بعد از مدتی کمی  الگوریتم RSA  توسط اشخاصی به نام «رونالد ریوست»، «ادی شامیر»، و «لن آدلمن» اختراع شد كه می­توانست برای امضاهای دیجیتالی اولیه مورد استفاده قرار گیرد. اما این نکته قابل توجه می باشد که  امضاهای RSA خالص امن نیستند. اولین نرم افزاری که  طور گسترده ای برای امضای دیجیتالی به فروش رفت Lotus Notes 1.0 بود كه در سال 1989 عرضه شد و از الگوریتم RSA استفاده می­كرد. امضای دیجیتالی چیست؟ امضای…

بدون دیدگاه