دنبال چه آموزشی هستین ؟

تیر 25

بهینه سازی نرخ تبدیل چیست؟

بهینه سازی نرخ تبدیل راهکارهایی برای ایجاد تجربه‌ای مفید در کاربر با هدف تبدیل بازدیدکننده به مصرف کننده، می‌باشد. ممکن است این تعریف مفهومی نباشد. هدفی که از بهینه سازی نرخ تبدیل می تواند وجود داشته باشد …

بدون دیدگاه