دنبال چه آموزشی هستین ؟

سپتامبر 25

ارسال افزونه برای مخزن وردپرس

وردپرس مخزنی دارد که در آن افزونه‌های رایگان و پولی قرار می‌گیرند. زمانی که می خواهید یک فایل از پیش ساخته شده را به مخزن وردپرس ارسال نمایید ابتدا باید اعتبار افزونه شما سنجیده شود و پس از آن به شما یک ایمیل ارسال می‌شود.

بدون دیدگاه