دنبال چه آموزشی هستین ؟

خرداد 28

۸ اشتباه متداول در بازاریابی شبکه های اجتماعی

۱- پروفایل ناقص: این قابل درک نمی باشد که برخی از افراد بدون اینکه پروفایل خودشان و مشخصات خودشان را کامل کنند آن را رها می کنند اولین اصلی که برای مشتریان وجود دارد این می‌باشد که طرف مقابل خود را به خوبی بشناسند …

بدون دیدگاه