دنبال چه آموزشی هستین ؟

جولای 18

ارزش لینک ها چگونه محاسبه می شوند

موضوعی که در مورد لینک‌ها بسیار مهم می‌باشد، کیفیت آنها است نه تعداد لینک ها که وارد سایت می‌شوند. اما کیفیت لینک‌ها نیز به پارامترهایی بستگی دارد که امروز قصد ما از این مقاله بررسی این پارامترها می‌باشد.

بدون دیدگاه