دنبال چه آموزشی هستین ؟

مه 01

تفاوت وب سایت های استاتیک و داینامیک

تفاوت وب سایت های استاتیک و داینامیک وب سایت داینامیک چیست؟ منظور از وب سایت های داینامیک یا به انگلیسی Dynamic وب سایت هایی هستند که محتویات آنها در فاصله های زمانی کوتاه تغییر می کند و علاوه بر محتویات ممکن است ساختار و شکل و شمایل وب سایت نیز در فاصله زمانی کوتاه تغیر کند . اگر بخواهم یک تعریف واضحی از وب سایت های داینامیک بگویم در کل به وب سایت هایی که سیستم مدیریت محتوا دارند و امکان مدیریت آنها وجود دارند برای وب سایت های داینامیک نیاز به فضای زیادی برای استفاده دارند و همینطور طراحی…

بدون دیدگاه