دنبال چه آموزشی هستین ؟

مه 11

روش های افزایش امنیت وردپرس

روش های افزایش امنیت وردپرس   بسیاری از کاربران وردپرس نگران این می باشد که امنیت سیستم مدیریت محتوا کاهش پیدا کند و یا به خطر بیفتد و فکر می کنند  شاید این نگرانی به دلیل رایگان و متن باز بودن این سیستم باشد و این یعنی دسترسی هکرها به کدهای هسته سیستم وردپرس و پیدا کردن رخنه های امنیتی که با استفاده از آنها می توانند هر وب سایت وردپرسی را تهدید کنند ولی متن باز بودن و رایگان بودن آن دلیل نمی شود که امنیت وب سایت به خطر بیفتد که دراین صورت وردپرس نمی توانست جایگاه فعلی…

بدون دیدگاه