دنبال چه آموزشی هستین ؟

ژانویه 30

شیوه‌ی صحیح آنالیز رقبای سایت چگونه است؟

آنالیز کردن رقبا یعنی شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها که موجب شناسایی موقعیت‌ها، فرصت‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌های رقیبان خواهد شد که می‌توان از این دستاوردهای کلیدی در جهت رشد و بهبود فعالیت خود استفاده نمود…

بدون دیدگاه